Ekonomi

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Doğu Anadolu’da 250 Proje Yürüttü

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma Müdürlüğü, faaliyet kapsamındaki 15 ilin potansiyelini değerlendirerek ve rekabet gücünü artırarak ülke kalkınmasına ve kalkınmasına katkısını en üst düzeye çıkarmak amacıyla ekonomik, kültürel ve sosyal yönleriyle topyekun bir kalkınma sağlamayı hedeflediğini belirtti.

2022’de 250 proje hayata geçirildi

Faaliyet alanı içerisinde bulunan 15 ilde (Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Sivas, Van) kalkınma projeleri hazırlayan ve uygulayan DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 2022 yılı faaliyet raporunda faaliyetlerini “Sorumlu olduğu bölgede, tarımsal kaynakların kullanımı, kaynakların geliştirilmesi, tarımsal kaynakların kullanılması, ekim gücü, verimlilik ve katliam gibi değerli alanlarda hayata dokunan ve değer katan faaliyetler için 2022 yılında 250 proje yürütüldü.

Bölgenin hayvancılığı

Doğu Anadolu Bölgesi’nin yerel dinamiklerini harekete geçirecek ve bölgenin kalkınmasına ivme kazandıracak yatırımların devam edeceği ifade edilen değerlendirmede, “Tarım, Doğu Anadolu Bölgesi’nin en değerli ekonomik koludur. Bu çerçevede hayvancılık sektöründe girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve üretilen ürünlerin pazarlanabilirliğinin artırılması son derece değerlidir. Bölge hayvancılığında değerli girdi sağlayan güçlü mera arazilerinin iyileştirilmesi, bu alanlardan yararlanan hayvanın kalitesinin ve insan refahının yükseltilmesi, hayvancılığın kalitesinin yükseltilmesi gerekmektedir. Bitkisel üretimde ürün verimini, kalitesini ve çeşitliliğini artırmak için öncelikle sulama yapılacak alanın büyüklüğünü hızla artırmak için sulama şebekelerinin yapılması önemlidir.Bölge kaynaklarının etkin kullanılması ve bölgenin beşeri, ekonomik ve kültürel kaynaklarının bölgenin kalkınmasına ve bölgenin potansiyelinin harekete geçirilmesine katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmesi amacıyla araştırma, etüt ve fizibilite çalışmalarının yapılması değerlidir. Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, çalışanın özlük haklarının uyumlaştırılması ve görev tanımlarının netleştirilmesine yönelik diğer değerli adımların atılması için gerekli olan nitelikli ve yeterli çalışanların istihdamı, hizmetlerin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması açısından değerlidir.” – ERZURUM

ahirli-ajans.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu